KOMUNIKAT o utrudnieniach w ruchu na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej

KOMUNIKAT o utrudnieniach w ruchu na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach  uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 20 sierpnia 2017 roku  na terenie Sanktuarium OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej  odbywać się będą uroczystości religijne związane z obchodami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem członków episkopatu oraz około 100 tysięcy wiernych z kraju i zagranicy.

 

 

 

W związku z tym informujemy, że w dniach:

 18 sierpnia  2017 roku w godzinach  od 12.00 do 21.00

19 sierpnia  2017 roku  w godzinach od 18.00 do 23.00

20 sierpnia 2017 roku ( Niedziela- główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) w godzinach od 4.30 do 15.00

wystąpią poważne utrudnienia w ruchu kołowym na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

W szczególności dotyczy to  ruchu tranzytowego na drodze krajowej K-52 i drodze wojewódzkiej W-953 w granicach miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Ruch kołowy na drogach powiatowych w piątek 18-go i niedzielę 20-go sierpnia  relacji: Kalwaria Zebrzydowska – Palcza i Kalwaria Zebrzydowska – Stryszów  zostanie okresowo całkowicie wstrzymany w związku z uroczystościami w miejscowości Brody przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwanym „ Grobkiem” oraz w rejonie Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na skrzyżowaniach i w miejscach utrudnień oraz w rejonach parkingów zostaną wystawione patrole Ruchu Drogowego.

Nastąpią także lokalne utrudnienia w ruchu kołowym na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska na ulicach i drogach gminnych przeznaczonych na lokalizację  parkingów dla samochodów osobowych i autokarów.

Osoby poruszające się pojazdami nie udające się na w/w uroczystości, uprasza się w miarę możliwości o korzystanie w tych dniach z alternatywnych dróg omijających Kalwarię Zebrzydowską i korzystanie m.in. z dróg K-7, K-28, K-44.

Za powstałe niedogodności przepraszamy i prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów biorących udział  w zabezpieczeniu uroczystości i kierujących ruchem.

Jednocześnie apelujemy do wiernych, aby parkowali swoje pojazdy w miejscach wskazanych przez policję i służby porządkowe. W pobliżu samego Klasztoru z pewnością nie będzie wolnych miejsc parkingowych, a poruszanie się pojazdami w tym rejonie może okazać się niemożliwe.

Prosimy ponadto o podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy Policji, Straży Ochrony Kolei, Druhów OSP, klasztornej służby porządkowej oraz osób nadzorujących porządek na wyznaczonych parkingach  na terenie miejscowości Brody i  miasta Kalwaria Zebrzydowska.