Kontrole autokarów przed zoorganizowanym wyjazdem

Kontrole autokarów przed zoorganizowanym wyjazdem

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

Potrzebę sprawdzenia autokaru, należy zgłosić pisemnie co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak by w miarę posiadanych sił  i środków, udało się przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

W przypadku gdy kontrola autokaru nie była wcześniej zgłoszona, organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia, może zawiadomić o tym fakcie oficera dyżurnego Policji, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol, przy czym należy pamiętać, że interwencje obsługiwane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.