Rekordowy poziom poczucia bezpieczeństwa

Rekordowy poziom poczucia bezpieczeństwa

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 95 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. W stosunku do ostatniego badania aż o 9 procent wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że Polska jest bezpiecznym krajem. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

Dalsze informacje w ponizszym linku:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/142130,Rekordowy-poziom-poczucia-bezpieczenstwa.html