Wstępne wyniki X edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Wstępne wyniki X edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

21 listopada 2019 roku w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Zespół Jury X edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła", składający się z przedstawicieli organizatorów i partnerów akcji: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, TVP Kraków, w oparciu o zapisy w Regulaminie X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” oraz na podstawie przesłanych sprawozdań, postanowił przyznać jednogłośnie następujące miejsca w Konkursie:

Wstępne wyniki X edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"