Petycje KPP w Wadowicach

Informacje o wpływających petycjach podawane są zgodnie z czasem ich odebrania.

L. p.

Nr sprawy

Skan

Data złożenia

Nazwisko i imię albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Przebieg postępowania

1.

 

 

 

 

 

2.