wadowicki

asp. sztab. Sebastian Turaczyk

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

ŁĄCZANY ul. Krakowska (droga powiatowa nr K-1772) - na odcinku od wału rzeki Wisła w kierunku miejscowości Rusocice

ZAGROŻENIA: dochodzi do zaśmiecania przydrożnego rowu oraz terenów zielonych i pól uprawnych znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej na wskazanym odcinku.

 

Polski

st. sierż. Arkadiusz Macięga

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

SOSNOWICE - rejon ul. Jana Pawła III Sobieskiego, gdzie usytuowana jest nowo powstała altana

ZAGROŻENIA: w godzinach popołudniowych oraz wieczorowych gromadzą się osoby pod działaniem alkoholu oraz popełniające wykroczenia o charakterze porządkowym. Na terenie tym znajdują się także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. które użytkowane są przez te osoby w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. W przeszłości w miejscu tym dochodziło do aktów wandalizmu.

Polski

mł. asp. Tomasz Kolasa

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

STRONIE - rejon budynku „Koła Gospodyń Wiejskich”

ZAGROŻENIA:  gromadzenie się osób w szczególności młodzieży popełniającej wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu.

 

 

 

 

Polski

mł. asp. Krzysztof Żmuda

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

SKAWINKI - rejon Szkoły Podstawowej

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób w szczególności młodzieży popełniającej wykroczenia porządkowe tj. zaśmiecanie, oraz dewastacja mienia.

 

 

 

Polski

asp. Dominik Ochman

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

BUGAJ - rejon skrzyżowania tzw. dolnej i górnej drogi

ZAGROŻENIA: nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie skrzyżowania dróg.

Polski

mł. asp. Celina Wróbel

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

STANISŁAW DOLNY - DOLANY - rejon przysiółku „Draboż”

ZAGROŻENIA: poprawa bezpieczeństwa oraz eliminacja nielegalnego poruszania się kierujących pojazdami typu cross i quad po terenach leśnych.

Polski

st. sierż. Sebastian Janus

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - rejon al. Jana Pawła II pomiędzy blokami nr 10 i 12

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób w szczególności młodzieży popełniającej wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu.

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - wadowicki