Rekrutacja do służby - Rekrutacja do służby - KPP w Wadowicach

Rekrutacja do służby

Rekrutacja do służby

!!!UWAGA!!! DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI OD DNIA 8 CZERWCA 2020 R. ZOSTAJE WZNOWIONA PRECEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

 

!!!UWAGA!!! Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2020 roku:


- 21 kwietnia UWAGA! TERMIN PRZYJĘĆ DO POLICJI NA DZIEŃ 21 KWIETNIA BR. ZOSTAJE ODROCZONY DO ODWOŁANIA

- 13 lipca,
- 16 września,
- 5 listopada,
- 30 grudnia.

 

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


KOMUNIKAT:

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji


Dokumenty kandydatów do służby będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.

Dni  i godziny przyjęć: 

- poniedziałek  9.00 - 15.00,
- wtorek  9.00 - 15.00,
- środa 9.00 - 15.00,
- czwartek 9.00 - 15.00,
- piątek 9.00 - 15.00.

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty są przyjmowane we wszystkich Komendach Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie), wg indywidualnie ustalonych dni i godzin (informacje na stronach internetowych komend lub telefonicznie).

W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach komplet dokumentów można złożyć osobiście w Zespole ds. Kadr i Szkolenia przy ul. Lwowskiej 13, w każdy wtorek, godz. 9.00 do 14.00.

Telefon do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach: 47 83 27 217.


 

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

  • skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Dobor

  • nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

Link do kontaktów

Link do dokumentów do pobrania - Uwaga! Nowy kwestionariusz

Link do listy rankingowa kandydatów z 27 lutego 2020 r.

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2020 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2020 r.


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy


 

  • Grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji, umundurowanych, stojących tyłem, z podniesioną prawą ręką.