asp. Justyna Mrzygłód

asp. Justyna Mrzygłód

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Andrychów ul. Starowiejska 20 - rejon altanki;

Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz  spożywania alkoholu;

 

Rejon działania: KP Andrychów - ULICE : Batorego, Biała Droga Brzegi, Krakowska (parzyste od nr 68 do końca), Niecała, Starowiejska, 27-go Stycznia, Szewska, Przemysłowa, Strefowa;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 047 597

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow3@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony