asp. Mateusz Cłapa

asp. Mateusz Cłapa

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Inwałd ul. Wiejska 280 - rejon sklepu "Wizan" oraz ul. Wadowicka 148 - budynek komunalny;

Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym;

 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości: Inwałd, Zagórnik;

 

Nuemr pokoju: 22

Telefon  stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 288 359

 

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow8@wadowice.policja.gov.pl

 

W okresie od 01.11.2022r. do 30.11.2022r. zastępstwo pełni asp.szt. Paweł Kliś, tel. 662 285 897

 

 

Powrót na górę strony