mł. asp. Bogusław Sabuda

mł. asp. Bogusław Sabuda

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Andrychów ul. Lenartowicza 77 - rejon altany;

Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się  w w/w rejonie, dopuszczające się zaśmiecania oraz  spożywania alkoholu jak również niszczenia mienia;

 

Rejon działania: KP Andrychów - ULICE: Krakowska (parzyste od nr 2 do nr 66), Lenartowicza;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 285 987

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mai: Dzielnicowy.andrychow4@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony