mł. asp. Bogusław Sabuda

mł. asp. Bogusław Sabuda

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się osób znajdujących się pod działaniem alkoholu bądź spożywających alkohol które dopuszczają się wykroczeń porządkowych a także zakłócają porządek publiczny;

Miejsce: rejon placówek handlowych usytuowanych przy ul. Lenartowicza 36b;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Straż Miejska Andrychów, ASM w Andrychowie, Radni Gminni z ul. Lenartowicza;
 

 

Rejon działania: KP Andrychów - ULICE: Krakowska (parzyste od nr 2 do nr 66), Lenartowicza;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 285 987

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mai: Dzielnicowy.andrychow4@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony