mł. asp. Marcin Biczak

mł. asp. Marcin Biczak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. 

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego dla mieszkańców;

Miejsce: przystanek autobusowy naprzeciwko posesji 48 przy ul. Zatorskiej w Gierałtowicach;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Sołtys Sołectwa Gierałtowice;
 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości:  Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki oraz Przybradz;

 

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 421

Telefon komórkowy: 662 048 463

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow11@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony