mł. asp. Marcin Biczak

mł. asp. Marcin Biczak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. 

 

Frydrychowice ul. Centralna 2 - rejon przystanku autobusowego;

Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu i dewastacji mienia;

 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości:  Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki oraz Przybradz;

 

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 421

Telefon komórkowy: 662 048 463

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow11@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony