mł. asp. Piotr Rusin - KPP w Wadowicach

mł. asp. Piotr Rusin

mł. asp. Piotr Rusin

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

SUŁKOWICE - rejon skrzyżowania ulicy Racławickiej z Grzybową;

ZAGROŻENIA: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, głównie dewastacji mienia przez osoby gromadząc się w w/w miejscu;

 

Rejon działania: KP Andrychów - MIEJSCOWOŚCI: Rzyki i Sułkowice Bolęcina;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 421

Telefon komórkowy: 662 288 686

E-mail:Dzielnicowy.andrychow7@wadowice.policja.gov.pl