sierż. sztab. Marcin Biczak - KPP w Wadowicach

sierż. sztab. Marcin Biczak

sierż. sztab. Marcin Biczak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

GIERAŁOWICE - rejon Wiejskiego Domu Kultury;

ZAGROŻENIA: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym;

 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości:  Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki oraz Przybradz;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 048 463

E-mail: Dzielnicowy.andrychow11@wadowice.policja.gov.pl