st. asp. Wojciech Szuba

st. asp. Wojciech Szuba

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Targanice ul. Nowa Wieś 84 - rejon przystanku autobusowego;

Plan działania: przeciwdziałanie  gromadzeniu się osób dopuszczających się czynów zabronionych;

 

Rejon działania: KP Andrychów - W skład rejonu służbowego wchodzą miejscowości: Sułkowice – Łęg, Targanice Górne, Brzezinka Górna;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662  048 116

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mai:Dzielnicowy.andrychow6@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony