sierż. Krzysztof Babski

sierż. Krzysztof Babski

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Łączany ul. Krakowska 20 - plac zabaw w rejonie Przedszkola Samorządowego;

 

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób młodych spożywających alkohol, ktorzy używają słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczają miejsca publiczne

 

Rejon działania: PP Brzeźnica - miejscowości:  Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Tłuczań, Wyźrał;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 500

Telefon komórkowy: 668 012 510

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.brzeznica2@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony