mł. asp. Arkadiusz Macięga

mł. asp. Arkadiusz Macięga

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Sosnowice ul. Szkolna 1 - boisko sportowe Orlik przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej ;

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób młodych znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz popełniających wykroczenia o charakterze porządkowym tj. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków;

 

Rejon działania: PP Brzeźnica - miejscowości: Bęczyn, Sosnowice, Paszkówka, Brzezinka, Kopytówka, Marcyporęba, Nowe Dwory;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 500

Telefon komórkowy: 668 012 486

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.brzeznica1@wadowice.policja.gov.pl

Powrót na górę strony