asp. Celina Wróbel

asp. Celina Wróbel

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego;

Miejsce: rejon sklepu „Żabka” – Barwałd Średni 69;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, ograniczenie ilości zdarzeń o 50% w porównaniu kwartalnym;

Działania: kontrole rejonu zagrożonego, utrzymywanie kontaktu ze wskazanymi instytucjami;

Współpraca: Sołtys, Rada Miejska Kalwaria Zebrzydowska, Rady Sołecka, właściciel sklepu;
 

Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości:  Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny;

 

Numer pokoju: 8

Telefon stacjonarny: 47 83 27 459

Telefon komórkowy: 668 012 652

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.kalwaria4@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony