asp. Krzysztof Żmuda

asp. Krzysztof Żmuda

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

SKAWINKI - rejon ul. Źródlanej;

ZAGROŻENIA: dzikie wysypiska śmieci;

 

Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie, Skawinki;

 

Numer pokoju: 8

Telefon stacjonarny: 47 83 27 459

Telefon komórkowy: 668 012 956

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.kalwaria5@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony