sierż. sztab. Rafał Kondela

sierż. sztab. Rafał Kondela

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu porządku publicznego, zaśmiecanie terenu boiska sportowego oraz terenu przyległego oraz inne wykroczenia porządkowe;

Miejsce: boisko sportowe KS „Zaskawianka”  Wadowice w Wadowicach ul. Zaskawie / Wałowa  oraz teren przyległy;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku - 31.07.2023 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (luty, marzec, kwiecień) - (maj, czerwiec , lipiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami ul. Zaskawie / Wałowa oraz właścicielami terenu. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Rada osiedlowa nr 2, Straż Miejska Miasta Wadowice, właściciel terenu – klubu sportowego; 

 

 

Rejon działan:
KPP Wadowice - OSIEDLA: Łąki, Piastowskie, Słoneczne, Widok, Wadowity numery nieparzyste oraz bloki 4,6,8; ULICE: Ady Sari, Barska, Baśniowa, Batorego, Brzostowskiej, Gimnazjalna numery nieparzyste, Graniczna, Iwańskiego, Karmelicka numery parzyste, Krasińskiego, Łazówka, Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Słowackiego w stroną Choczni, Nadbrzeżna na odcinku od ul. Brzostowskiej do ul. Łazówka, Nikliborca, Olbrychta, Piłsudskiego numery parzyste od ronda gen. Andersa, numery nieparzyste od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną, Podstawie, Pułaskiego, Sadowa, Sikorskiego od skrzyżowani z ul. M. Wadowity, Słowackiego numery parzyste, Sportowców, Wiśniowa, Widok, Wojska Polskiego numery nieparzyste od numeru 15, Zygmunta Starego, Źródlana, Piłsudskiego numery parzyste do ronda gen. Andersa, Podstawie, Wałowa, Zaskawie, Jasna, Bohaterów Monte Cassino, Chopina, Lwowska numery nieparzyste od 101 do ostatniego numeru, Matejki, Młyńska, Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste;

 

Numer pokoju: 24

Telefon stacjonarny: 47 83 27 219

Telefon komorkowy: 662 038 632

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: http://Dzielnicowy.wadowice3@wadowice.policja.gov.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony