asp. Grzegorz Foremniak

asp. Grzegorz Foremniak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Wadowice - rejon Os. Pod Skarpą, blok 20 (od strony Przedszkola Publicznego nr 5);

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób dopuszczających się wykroczeń o charakterze porządkowym, spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny oraz zaśmiecających miejsce publiczne. Powyższe ma istotnie negatywny wpływ na osoby małoletnie przebywające we wskazanym rejonie;

Rejon działania: 
OSIEDLE: Pod Skarpą, ULICE : Al. MBF numery parzyste od nr 6, Al. Wolności, Bałysa, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Karmelicka numery nieparzyste, Kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Niwy, Parkowa, Podgórska, Sosnowa, Spółdzielców, Topolowa, Zielona, Zegadłowicza numery parzyste do końca ulicy, Leśna, Szkolna;

                                                                                                                               

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 238

Telefon komórkowy: 662 038 136

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
                                          Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
                                           Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

                            E-mail:  Dzielnicowy.wadowice5@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 
                                                             
 
 
 

 

Powrót na górę strony