asp. sztab. Sławomir Stanowski - KPP w Wadowicach

asp. sztab. Sławomir Stanowski

asp. sztab. Sławomir Stanowski

 

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zastępstwo pełni mł. asp. Sebastian Jończy tel. 662 047 264

 

ROKÓW - rejon posesji nr 21 i 59;

 

ZAGROŻENIA: gromadzenie się młodzieży będącej niejednokrotnie pod działaniem alkoholu, dopuszczającej się zakłóceń spokoju i porządku publicznego, mogącej dopuszczać się niszczenia mienia, wykroczeń o charakterze porządkowym, a także zakłóceń spoczynku nocnego;

 

Rejon działania: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Babica, Roków, Stanisław Górny, Wysoka;

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 346

Telefon komórkowy: 662 046 013