sierż. Kamil Mroszczak

sierż. Kamil Mroszczak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie:  grupowanie się młodzieży dopuszczającej się wykroczeń porządkowych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz inne wykroczenia o charakterze porządkowym;

Miejsce: Wadowice rejon Parku Miejskiego przy Alei Wolności;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.01.2024 roku  - 30.06.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (styczeń, luty, marzec) - (kwiecień, maj czerwiec);

Działania: cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami osiedla Pod Skarpą oraz Alei Wolności w Wadowicach. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu / spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca: Straż Miejska w Wadowicach, Dyrektor DPS Wadowice ul. Parkowa 1, sklep „Lewiatan” przy Alei Wolności w Wadowicach;
 

Rejon działania: 
OSIEDLE: Pod Skarpą, ULICE : Al. MBF numery parzyste od nr 6, Al. Wolności, Bałysa, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Karmelicka numery nieparzyste, Kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Niwy, Parkowa, Podgórska, Sosnowa, Spółdzielców, Topolowa, Zielona, Zegadłowicza numery parzyste do końca ulicy, Leśna, Szkolna;

                                                                                                                               

 

Numer pokoju: 24

Telefon stacjonarny: 47 83 27 229

Telefon komórkowy: 662 038 136

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
                                          Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
                                           Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

                            E-mail: Dzielnicowy.wadowice5@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 
                                                             
 
 
 

 

Powrót na górę strony