st. asp. Tobiasz Pamuła

st. asp. Tobiasz Pamuła

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Jaszczurowa/Jamnik - rejon widuktu drogowego na DK-28;

 

 

ZAGROŻENIA: grupowanie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, spożywanie alkoholu przez te osoby, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego. Powyższe zachowania potencjalnie stwarzać mogą również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym;

 

 

Rejon działania: 

KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Mucharz, Jaszczurowa, Skawce, Świnna Poręba, Koziniec, Zagórze;

 

Numer pokoju: 24

Telefon stacjonarny: 47 83 27 229

Telefon komórkowy: 662 043 869

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice10@wadowice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony