asp. sztab. Sebastian Turaczyk

asp. sztab. Sebastian Turaczyk

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Chrząstowice ul. Długa 18 - rejon placu zabaw przy Szkole Podstawowej;

 

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób młodych znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz popełniających wykroczenia o charakterze porządkowym tj. spożywanie alkoholu w miejcu publicznym, uszkodzenia mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, dopuszczające się nieobyczajnych wybryków oraz zakłócające ład i porządk publiczny;

 

Rejon działania: PP Brzeźnica - miejscowości:  Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Tłuczań, Wyźrał;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 500

Telefon komórkowy: 668 012 510

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.brzeznica2@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony