sierż. sztab. Arkadiusz Macięga - KPP w Wadowicach

sierż. sztab. Arkadiusz Macięga

sierż. sztab. Arkadiusz Macięga

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

BĘCZYN - na trasie polsko-słowackiej ścieżki przyrodniczej prowadzącej przez pasmo Draboż;

ZAGROŻENIA: gromadzą się osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu oraz popełniające wykroczenia o charakterze porządkowym, a także po leśnych alejkach we wskazanym rejonie poruszają się w sposób brawurowy osoby na pojazdach typu quad oraz motocyklach typu cross, stwarzając realne zagrożenie życia i zdrowia osób trzecich. Na trasie tej znajdują się rownież obiekty małej architektury tj. altany, ławki, kosze na śmieci i drogowskazy, które użytkowane są przez te osoby w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

 

Rejon działania: PP Brzeźnica - miejscowości: Bęczyn, Sosnowice, Paszkówka, Brzezinka, Kopytówka, Marcyporęba, Nowe Dwory;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 500

Telefon komórkowy: 668 012 486

E-mail: Dzielnicowy.brzeznica1@wadowice.policja.gov.pl