asp. sztab. Robert Pomietlak

asp. sztab. Robert Pomietlak

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Ryczów ul. Szkolna - rejon WDK;

ZAGROŻENIA: dochodzi do zakłóceń porządku publicznego;

Rejon działania: PP Spytkowice - miejscowości: Bachowice, Półwieś, Ryczów;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 550

Telefon komórkowy: 662 288 993

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.spytkowice1@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony