st. asp. Seweryn Walus - KPP w Wadowicach

st. asp. Seweryn Walus

st. asp. Seweryn Walus

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

SPYTKOWICE ul. Rynek - rejon sklepu Wizan i Lewiatan;

ZAGROŻENIA: dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego;

 

Rejon działania: PP Spytkowice - miejscowości: Lipowa, Miejsce, Spytkowice;

 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 550

Telefon komórkowt: 668 012 258

E-mail: Dzielnicowy.spytkowice1@wadowice.policja.gov.pl