Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - policyjna asysta honorowa