AKTUALNOŚCI

Piątkowy przepis drogowy Odc. 58 – „Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje znaku ograniczenia prędkości?”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWPw Krakowie na podstawie Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie dotyczące znaku B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczonego wraz z innymi znakami.

wersja maszynowa grafiki:

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWPw Krakowie na podstawie Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie dotyczące znaku B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczonego wraz z innymi znakami.

[Po lewej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy pionowy D-42 „obszar zabudowany” z umieszczonym pod nim znakiem B-33 „ograniczenie prędkości” (przykładowa wartość na znaku „40”).]

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” informuje o zakazie przekraczania prędkości określonej na znaku, na terenie całego obszaru zabudowanego. Wyjątek stanowi odcinek drogi na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Zgodnie z przepisami ograniczenie na terenie całego obszaru obowiązuje do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”.

[Pod akapitem umieszczono rysunki znaków pionowych: po lewej stronie znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” i po prawej stronie znak E-18a „koniec miejscowości”.]

[Po lewej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy pionowy E-17a „miejscowość” z umieszczonym pod nim znakiem B-33 „ograniczenie prędkości” (przykładowa wartość na znaku „60”).]

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” zakazuje  przekraczania prędkości określonej na znaku, na terenie całej miejscowości. Wyjątek stanowi odcinek drogi na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Zgodnie z powyższym ograniczenie przestaje obowiązywać po wyjeździe z miejscowości czyli za znakiem E-18a „koniec miejscowości”.

[Pod akapitem umieszczono rysunek znaku pionowego E-18a „koniec miejscowości”.]

[Po lewej stronie rysunek przedstawiający znak drogowy pionowy D-52 „strefa ruchu” z umieszczonym pod nim znakiem B-33 „ograniczenie prędkości” (przykładowa wartość na znaku „40”).]

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony pod znakiem D-52 „strefa ruchu” zakazuje  przekraczania prędkości określonej na znaku, na terenie całej strefy ruchu. Wyjątek stanowi odcinek drogi na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Zgodnie z powyższym ograniczenie przestaje obowiązywać po wyjeździe ze strefy ruchu czyli kiedy miniemy znak D-53 „koniec strefy ruchu”.

[Pod akapitem umieszczono rysunek znaku pionowego D-53 „koniec strefy ruchu”.]