AKTUALNOŚCI

Święto Służby Cywilnej w wadowickiej komendzie

11 listopada, w rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, obchodzimy Dzień Służby Cywilnej oraz przypadające w tym roku 100-lecie uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej. To święto urzędników i pracowników cywilnych, którzy codzienną pracą gwarantują sprawne funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

W tym roku obchodziliśmy 100-lecie służby cywilnej. Ustawa z 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP.

Z tej okazji, 9 listopada br. w sali narad tutejszej jednostki Policji odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa z pracownikami zatrudnionymi w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach.

Po oficjalnym wprowadzeniu sztandaru wadowickiej komendy i złożeniu meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiuszowi Śniadkowi przez dowódcę uroczystości podkom. Janusza Górkiewicza powitano wszystkich obecnych na uroczystości. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, który złożył wszystkim pracownikom Policji serdeczne życzenia z okazji 100-lecia służby cywilnej. Komendant podziękował za trud włożony w codzienną pracę oraz sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wyraził swoją wdzięczność za wielki wkład i zaangażowanie, jakie wnoszą pracownicy policji dla dobra policjantów i mieszkańców powiatu wadowickiego. Do życzeń dla pracowników policji dołączył się I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna.

W dalszej części mł. insp. Arkadiusz Śniadek wraz ze swoim zastępcą wręczył jubileuszowe listy gratulacyjne. Po zakończeniu uroczystej zbiórki i wyprowadzeniu sztandaru był czas na słodki poczęstunek.

 

  • Na zdjęciu widać policjantów w umundurowaniu galowym i wprowadzany sztandar wadowickiej komendy.
  • Na zdjęciu po lewej stronie stoją pracownicy Policji, na środku poczet sztandarowy, trzech policjantów w umundurowaniu galowym, z których jeden, w środku trzyma sztandar. Nad nimi na ścianie Godło Polski.
  • Na zdjęciu widać pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, stojących przodem w kilku rzędach.
Powrót na górę strony