AKTUALNOŚCI

Komisarz Arkadiusz Skowron – I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach

Komisarz Arkadiusz Skowron będzie pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, nadzorując pion kryminalny.

Wczoraj (22 maja br.), w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – komisarzowi Arkadiuszowi Skowronowi, dotychczasowemu Zastępcy Komendata Powiatowego Policji w Chrzanowie. Komisarz Arkadiusz Skowron będzie nadzorował pion kryminalny wadowickiej Policji. 

Zbiórka była również okazją do wręczenia rozkazów personalnych dotyczących powołania oraz mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie objął nadkom. Artur Studnicki, który od 17 lutego br. miał powierzone obowiązki na tym stanowisku. Stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach objął kom. Marek Skoczylas, który również od 17 lutego br. wykonywał powierzone obowiązki na tym stanowisku. Na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach został także mianowany nadkom. Jan Lenik, który od 1 marca br. pełnił obowiązki na powierzonym stanowisku.Natomiast stanowisko Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP w Kalwarii Zebrzydowskiej objął podkom. Dominik Para, który od 1 marca br. miał poowierzone obowiązki na tym stanowisku.

W uroczystosci uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz pracownicy cywilni Policji.

 

 

 

Powrót na górę strony