AKTUALNOŚCI

Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Tegoroczne Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyło się w piątek na lanckorońskim rynku. Był to dzień pełen gratulacji i życzeń dla funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych Policji. Na wyższe stopnie służbowe awansowało 39 policjantów.

Święto Policji to czas podziękowań wszystkim policjantkom i policjantom za ich codzienną ciężką i odpowiedzialną służbę, za narażenie własnego życia czy zdrowia dla ochrony życia i zdrowia innych, ale także podziękowania pracownikom Policji za ich trud i wkład, który nierozerwalnie wiąże się ze służbą policyjną.

Uroczyste obchody Święta Policji w powiecie wadowickim odbyły się 21 lipca br. na rynku w Lanckoronie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Rafał Leśniak, Posłowie na Sejm RP – Filip Kaczyński i Marek Polak, Wicestarosta Wadowicki – Beata Smolec, Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach – Piotr Hajnosz. Licznie zjawili się także komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, sądownictwa, prokuratury, edukacji i duchowieństwa, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Policji IPA oraz emerytowani komendanci.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, a następnie złożeniem meldunku insp. Rafałowi Leśniakowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości podkom. Janusza Górkiewicza. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości mł. insp. Arkadiusz Śniadek – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, który przywitał zaproszonych gości, a następnie podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym Policji za zaangażowanie w służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant podziękował także wszystkim służbom i instytucjom, z którymi Policja na co dzień współpracuje.
Po przemówieniu szefa wadowickiej Policji nastąpiło wręczenie policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W tym roku awansowało 39 policjantów:


•  w korpusie oficerów młodszych Policji:
- na stopień komisarza Policji – 4 policjantów;

•  w korpusie aspirantów Policji:
- na stopień aspiranta sztabowego Policji – 7 policjantów;
- na stopień starszego aspiranta Policji – 9 policjantów;
- na stopień aspiranta Policji – 2 policjantów;
- na stopień młodszego aspiranta Policji – 1 policjant;

•  w korpusie podoficerów Policji:                                                                                                   
- na stopień sierżanta sztabowego Policji - 4 policjantów;                                                                        
- na stopień starszego sierżanta Policji – 5 policjantów;

•  w korpusie szeregowych Policji:                                                                                                     
- na stopień starszego posterunkowego - 7 policjantów;

Następnie Wicestarosta Wadowicki, burmistrzowie i wójtowie wręczyli wyróżniającym się policjantom i pracownikom Policji nagrody ufundowane przez samorządy powiatu. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyróżnił listami gratulacyjnymi 2 pracowników Policji. Po wręczeniu odznaczeń i awansów przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia.

Kolejno głos zabrali zaproszeni goście: Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, który podziękował policjantom za zaangażowanie i poświęcenie w służbie na rzecz bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli. Pogratulował także wszystkim wyróżnionym oraz awansowanym podczas uroczystości. Na zakończenie swego wystąpienia życzył, by Święto Policji budziło jeszcze większą, zasłużoną wdzięczność,  przysparzało wielu powodów do osobistej satysfakcji i przynosiło siły do codziennej służby w myśl policyjnej dewizy „Pomagamy i chronimy”. Następnie przemówili Posłowie na Sejm RP – Filip Kaczyński i Marek Polak oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Insp. Rafał Leśniak, który podziękował wadowickim policjantom i pracownikom Policji za bardzo dobrą realizację swoich obowiązków i życzył satysfakcji z wykonywanej pracy.  Na koniec wystąpili Wicestarosta Wadowicki – Beata Smolec oraz Wójt Gminy Lanckorona – Tadeusz Łopata. Podczas przemówień padło wiele ważnych i ciepłych słów, szczególnie w stronę  policjantek i policjantów za profesjonalizm w podejmowanych działaniach i wytrwałą służbę. Przemawiający podkreślali specyfikę służby oraz zagrożenia z jakimi funkcjonariusze spotykają się na co dzień. Podziękowania skierowano także do pracowników wadowickiej komendy, którzy swoją codzienną pracą wspierają służbę policjantów. Szczególne podziękowania skierowano również do rodzin funkcjonariuszy, bez wsparcia których tak ofiarna służba wadowickich policjantów nie byłaby możliwa.

Na zakończenie dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o zakończeniu uroczystości. Organizatorzy obchodów powiatowego Święta Policji w Wadowicach przygotowali dla wszystkich oglądających to wyjątkowe wydarzenie stoisko, na którym prezentowany był policyjny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie wraz z pojazdami tj. radiowóz, motocykl policyjny oraz quad.

Wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom wadowickiej Policji, a szczególnie tym, dla których tegoroczne Święto Policji łączyło się z wyróżnieniem i awansem zawodowym serdecznie gratulujemy.                        

zdj.: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15161, KPP Wadowice

 

 • Czterech umundurowanych policjantów stojących obok siebie oddających honor. Jeden z Funkcjonariuszy trzyma złożona flagę Polski, drugi sztandar.
 • Na zdjęciu widać sześciu umundurowanych policjantów idących w dwuszeregu. Z tyłu policjant idący w środku trzyma sztandar, z przodu policjant idący w środku niesie złożoną flagę Polski.
 • Po prawej stronie stojący tyłem w szeregach umundurowani na galowo policjanci, po prawej stronie namioty policyjne pod którymi stoja zaproszeni goście. W tle flaga Polski na maszcie.
 • Umundurowani policjanci. Po lewej stronie trzech funkcjonariuszy, stojący w środku policjant trzyma złożoną flagę Polski, pozostali oddają honor. Po prawej stronie stoi trzech funkcjonariuszy, policjant w środu trzyma sztandar, dwaj pozoostali oddają honor. Na prawo stoja policjnaci.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przemawia. Stoi za mównicą, na której jest policyjne logo. Przed nią bukiet biało czerwonych kwiatów.
 • Wojewoda Małopolski przemawia. Stoi za mównicą na której jest logo Policji. Przed nią bukiet biało czerwonych kwiatów.
 • Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach przemawia. Stoi za mównicą na której jest logo Policji. Przed nią bukiet biało czerwonych kwiatów.
 • Wicestarosta Wadowicki przemawia, stoi za mównicą na której jest policyjne logo. Przed nią bukiet biało czerwonych kwiatów.
 • Poseł na Sejm RP przemawia, stoi za mównicą na której jest logo Policji.
 • Grupa osób stojących obok siebie przodem. Kobieta i mężczyźni w strojach cywilnych oraz umundurowani policjanci i przedstawiciele innych służb mundurowych.
 • Wójt Gminy Lanckorona przemawia. Stoi za mównicą na której jest policyjne logo. Przed nią bukiet biało czerwonych kwiatów.
 • Grupa osób stojących obok siebie przodem, kobiety i mężczyźni w strojach cywilnych oraz umundurowani policjanci i przedstawiciele innych służb mundurowych.
 • Na zdjęciu grupa osób kobiety i mężczyźni w strojach cywilnych oraz umundurowani policjanci oraz mały chłopiec ubrany w strój policjanta.
Powrót na górę strony