AKTUALNOŚCI

„Dzień Kobiet” w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach

8 marca br., w budynku wadowickiej komendy, odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, podczas którego nadkom. Arkadiusz Skowron w imieniu własnym, jak również całego kierownictwa złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dla policjantek i pracownic wadowickiej Policji.

W piątek, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z okazji święta kobiet, odbyło się uroczyste spotkanie ze wszystkimi policjantkami oraz Paniami pracującymi w wadowickiej komendzie i jednostkach podległych. Spotkanie zorganizował p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. Arkadiusz Skowron wraz z kadrą kierowniczą oraz ze ZW NSZZ policjantów województwa małopolskiego, ZT NSZZ policjantów KPP w Wadowicach. a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz IPA w Wadowicach.

Podczas wydarzenia nadkom. Arkadiusz Skowron podkreślił ważną rolę, jaką spełniają kobiety, wykonując obowiązki zawodowe jako funkcjonariusz Policji i pracownik Policji. Komendant życzył wszystkim Paniom pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, dobrego zdrowia i pogody ducha. Do życzeń dołączyli się obecni na uroczystości Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Wadowicach, Przewodniczący IPA w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także kadra kierownicza. W tym wyjątkowym dniu wszystkie kobiety zostały obdarowane kwiatami i delektowały się słodkim ciastem i kawą.

 

Powrót na górę strony