AKTUALNOŚCI

Powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Mateuszowi Dańdzie

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak wręczył rozkaz personalny mł. insp. Mateuszowi Dańdzie o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Wczoraj (20 marca br.), punktualnie o godz. 12.00 w budynku wadowickiej komendy, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej zgodnie z policyjnym ceremoniałem, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak wręczył rozkaz personalny mł. insp. Mateuszowi Dańdzie, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

W tym podniosłym wydarzeniu oprócz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Drożdżaka oraz  mł. insp. Mateusza Dańdy udział wzięli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. Arkadiusz Skowron, kadra kierownicza wadowickiej komendy oraz przedstawiciele władzy samorządowej powiatu wadowickiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, zakładu karnego i służb mundurowych, a także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Wadowicach.

Po złożeniu meldunku i wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, nastąpiło przywitanie zaproszonych gości, po czym odczytano rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków mł. insp. Mateuszowi Dańdzie na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. W dalszej części tego podniosłego wydarzenia nastąpiła ceremonia przywitania się nowego szefa wadowickiej Policji ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomaszowi Drożdżakowi o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe i gratulacje dla nowego szefa wadowickiej komendy.

Młodszy inspektor Mateusz Dańda jest absolwentem Akademii Humanistyczno — Ekonomicznej w Łodzi oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach — Wydziału Pedagogika. Służbę w Policji rozpoczął w 2003 roku i od samego początku do dzisiaj był związany z Komendą Powiatową Policji w Krakowie. Przez pierwsze lata służył w Komisariacie Policji w Skawinie w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym i kolejno w Rewirze Dzielnicowych.  Następnie w 2007 roku był asystentem Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Zabierzowie. Od 2011 roku wrócił do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Początkowo obejmował stanowisko w Zespole  ds. Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych Wydziału Prewencji, a od lipca 2013 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika tego wydziału. Z dniem 9 luty 2023 roku podinsp. Mateuszowi Dańdzie powierzono obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie i kolejno 1 marca 2023 roku na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a 15 maja 2023 roku powołano go na to stanowisko. Z dniem 20 marca 2024 r. powierzone zostały mu obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Panu mł. insp. Mateuszowi Dańdzie serdecznie gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w realizacji zadań służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

 

Powrót na górę strony