AKTUALNOŚCI

Pierwsze w 2021 roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W czwartek 28 stycznia 2021 roku w odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie przeprowadzone zostało w formie on-line, w którym uczestniczyli członkowie Rady – przedstawiciele służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Łukasz Smółka, jednocześnie złożył podziękowanie za podejmowane w ubiegłym roku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach.

Jednym z prelegentów spotkania był nadkom. Wojciech Matras – Zastępca Naczelnika WRD KWP w Krakowie, który podsumował stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski w 2020 roku, a także omówił przedsięwzięcia realizowane w roku ubiegłym. Podkreślił, iż z analizy bezpieczeństwa wynika, że w 2020 roku liczba zabitych uległa zmniejszeniu o 19, tj. ze 176 w 2019 r. do 157 w 2020 r. Odnotowano również spadek liczby wypadków o 875,  co stanowi 28 % oraz zmniejszenie ilości osób rannych w zdarzeniach drogowych o 1158, tj. o 31 %. Ponadto na przestrzeni 21 ostatnich lat, 2020 rok był najbezpieczniejszym  na małopolskich drogach z najmniejszą liczbą wypadków, zabitych i rannych. Ponadto Pan Naczelnik zaprezentował planowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa m.in. pieszych, rowerzystów oraz motocyklistów, które będą realizowane w bieżącym roku. Pan Marszałek, podkreślił duży wysiłek małopolskich policjantów ruchu drogowego w realizację działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach, a efekty tych przedsięwzięć   są widoczne w statystykach.
W dalszej części posiedzenia uczestnicy dyskutowali na temat innowacyjnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.