Komunikaty

KOMUNIKAT O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  informujemy, że doszło do utraty notatnika służbowego policjanta Rewiru Dzielnicowych |Komisariatu Policji w Andrychowie.
Notatnik służbowy zawierał m. in. dane osobowe (dane identyfikacyjne, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, prawa jazdy, numer rejestracyjny kierowanego pojazdu, informację o sposobie zakończenia interwencji, w tym ewentualne informacje
o mandatach karnych i punktach karnych) osób, które w okresie od 10 października do 23 listopada 2022 roku były legitymowane podczas czynności wykonywanych przez funkcjonariusza na terenie podległym Komisariatowi Policji w Andrychowie.  Utrata notatnika służbowego spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.
Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Powyższe skutkować może m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.
Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu mogą sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.
Jednocześnie informujemy, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowego zdarzenia i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osoby, która dopuściła do utraty poufności Państwa danych osobowych. W związku ze zdarzeniem rekomendowano działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Ponadto powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń
z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

 


                  Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach:                             

asp. Ewa Pochopień - Sarna


adres do korespondencji ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice
adres email http://iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl
Tel. 47 83 27 305

 

Powrót na górę strony