Oficer prasowy jednostki

OFFICER PRASOWY KPP W WADOWICACH

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach

  st. asp. Agnieszka Petek

 

tel. 723 693 259 / 47 83 27 311

 

email: rzecznik@wadowice.policja.gov.pl

 

KOMUNIKAT

Od 17 do 26 maja br. zastępstwo pełni asp. sztab. Dariusz Stelmaszuk tel. 723 693 259 / 47 83 27 222. 


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

 

Oficer prasowy jest dostępny w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00, a w pozostałym czasie wyjątkowo. 

Poza godzinami urzędowania tj. w godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę czy w dni wolne od pracy dyżuruje rzecznik prasowy KWP w Krakowie lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie - pod telefonem  603 397 454 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy  - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń.

Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail  rzecznik@wadowice.policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.

Powrót na górę strony