Informacja dla osób z niepełnosprawnością

Informacja dla osób niedosłyszących

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach za pośrednictwem smsa. Nr telefonu dla wiadomości sms to 723693262. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Informacje dotyczące zasad korzystania z usługi tłumacza języka migowego online znajdują się na stronie internetowej https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony numer

 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania SMS-a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu.

 2. Napisać na początku SMS-a: 

  • jestem osobą niesłyszącą,

  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia,

  • napisać: co się stało (krótka informacja),

  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą),

  • wskazać ewentualnie, która służba jest potrzebna,

  • podać swoje imię i nazwisko.

 3. Czekać na zwrotnego SMS-a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.

 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

 1. polskiego języka migowego (PJM),

 2. systemu językowo-migowego (SJM),

 3. sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

 4. Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a) osobiście w:

- Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice,

- Komisariacie Policji w Andrychowie, ulica Krakowska 108, 34-120 Andrychów,

- Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, ulica Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- Komisariacie Policji w Brzeźnicy ul. Rynek 4, 34-114 Brzeźnica,

- Posterunku Policji w Spytkowicach ul. Zamkowa 10b, 34-116 Spytkowice,

- Posterunku Policji w Lanckoronie ul. 3 maja 11, 34-143 Lanckorona.

b) pocztą na ww. adresy KPP w Krakowie i podległych komisariatów. 

c) telefonicznie (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny):

                   do Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, tel. 47 83 27 200,

                   do Komisariatu Policji w Andrychowie, tel. 47 83 27 400,

                   do Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, tel. 47 83 27 450

                   do Komisariatu Policji w Brzeźnicy, tel. 47 83 27 500,

                   do Posterunku Policji w Spytkowicach, tel. 47 83 27 550,

                   do Posterunku Policji w Lanckoronie, tel. 47 83 27 480.

 

d) faksem na nr: 47 83 27 250 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

 

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółowe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumnaczem języka migowego http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Zobacz również informacje na stronie: Policja e-usługi : https://euslugi.policja.pl/eu/

 


Jak załatwić sprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach?

Krótki przewodnik w 9 punktach

 

1. Przygotuj się: Zanim udasz się do nas, upewnij się, że masz przy sobie dowód osobisty. Będzie on potrzebny, aby potwierdzić twoją tożsamość.

2. Jak dojechać: Nasz obiekt bardzo łatwa znaleźć. Komenda Powiatowa Policji, która znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 37 w Wadowicach. Nazwa Komendy jest wyraźnie napisana na budynku.

3. Gdzie szukać: Po przyjeździe poszukaj recepcji. Znajdują się one przy głównym wejściu, obok parkingu i bramy wjazdowej. Nasz pracownik powie Ci dokładnie, co dalej trzeba zrobić.

4. Przystanek autobusowy i kolejowy: Jeżeli przyjedziesz autobusem lub pociągiem dworce główne są w bliskiej odległości od budynków Komendy (około 200 metrów).

5. Pokaż dowód: Jeśli będziesz potrzebował wejść na teren Komendy, okaż dowód osobisty pracownikowi.

6. Nie chodź sam: Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po terenie jednostki samodzielnie. Będziesz miał przydzielonego pracownika policji, który będzie Ci towarzyszył w trakcie przebywania na Komendzie.

7. Psi przewodnik: Jeżeli korzystasz z psa asystującego, możesz z nim wejść na teren obiektu. Upewnij się, że pies ma odpowiednie oznaczenia.

8. Zachowuj spokój: Bądź spokojny i cierpliwy. Wszystkie nasze procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Twojego jak i innych osób.

9. Zakończenie wizyty: Po załatwieniu wszystkich spraw, opuść teren jednostki zgodnie z instrukcjami wyznaczonego pracownika.

 

Pamiętaj, że jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomóc. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, śmiało pytaj!

Pliki do pobrania

 • 7.23 KB
Powrót na górę strony