Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 15.07.2020

 


 

     KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W WADOWICACH

młodszy inspektor Mateusz Dańda

 

Młodszy inspektor Mateusz Dańda jest absolwentem Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach - Wydziału Pedagogika. Służbę w Policji rozpoczął w 2003 roku.

Przez pierwsze lata służył w Komisariacie Policji w Skawinie w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym i kolejno  w Rewirze Dzielnicowych. Następnie w 2007 roku był asystentem Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
Od 2010 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji jako:
•    Kierownik Referatu Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Zabierzowie;
•    w 2011 roku został Dowódcą IV, a następnie III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Komedny Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz zajmował stanowisko specjalisty i kolejno eksperta w Zespole  ds. Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie;
•    w lipcu 2013 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie;
•    z dniem 9 lutego 2023 roku powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a od 15 maja 2023 r. został powołany na to stanowisko;
•    z dniem 20 marca 2024 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach;


W ramach kształcenia zawodowego mł. insp. Mateusz Dańda ukończył wiele kursów i szkoleń resortowych oraz był odznaczany zarówno medalami resortowymi, jak i pozaresortowymi.

 

 

                                                                                          I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WADOWICACH

nadkomisarz Arkadiusz Skowron

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony