asp. Krzysztof Żmuda

asp. Krzysztof Żmuda

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.


LANCKORONA - rejon górnej pierzei ul. Rynek;


ZAGROŻENIA: nieprawidłowe parkowanie pojazdów na obszarze objętym strefą zamieszkania;


Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie, Skawinki;

 

Telefon komórkowy: 668 012 956, 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 483

 

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112


E-mail:dzielnicowy.lanckorona@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony