asp. Krzysztof Żmuda

asp. Krzysztof Żmuda

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie:  nieprawidłowe parkowanie na chodniku;

Miejsce: chodnik przy ul. Wadowickiej w rejonie wjazdu/wyjazdu do/ze Szkoły Podstawowej w Izdebniku - usytuowany bezpośrednio przy drodze krajowej nr 52;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Ograniczenie ilości zdarzeń / zgłoszeń odnotowanych w okresie 01.02.2024 roku - 31.07.2024 roku o 20% w porównaniu kwartalnym (luty, marzec, kwiecień) - (maj, czerwiec, lipiec);

Działania:  cel będzie monitorowany na podstawie okresowych rozmów z mieszkańcami lub Sołtysem sołectwa Izdebnik. Założono, że rozmowy będą przeprowadzone dwukrotnie w ciągu przyjętego okresu realizacji działań. Cel będzie monitorowany również na podstawie liczby odnotowywanych w KSIP oraz SWD, zdarzeń (wzrostu/ spadku), jak również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przynajmniej raz w miesiącu;

Współpraca:
- Urząd Gminy w Lanckoronie;
- Sołtys sołectwa Izdebnik;
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izdebniku;
- GDDKiA w Krakowie;
- WRD KPP Wadowice;

 

Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie, Skawinki;

 

Telefon komórkowy: 668 012 956, 

Telefon stacjonarny: 47 83 27 483

 

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112


E-mail:dzielnicowy.lanckorona@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony