asp. Michał Sporysz

asp. Michał Sporysz

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego dla mieszkańców;

Miejsce: rejon parkingu samochodowego i garaży przy ul. Metalowców 18 w Andrychowie;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu; rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Straż Miejska Andrychów, Wspólnota Mieszkaniowa bloku 18 przy ul. Metalowców w Andrychowie; 
 

 

Rejon działania: KP Andrychów - ul.  Metalowców i Włókniarzy;

 

Numer pokoju: 20

Telefon stacjonarny: 47 83 27 420

Telefon komórkowy: 662 285 480

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow5@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony