st. asp. Piotr Rusin

st. asp. Piotr Rusin

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych;

Miejsce: altanka mieszcząca się w rejonie remizy OSP Rzyki os. Za Kościołem 1a;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Straż Miejska Andrychów, Sołtys Sołectwa Sułkowice, personel sklepu Wizan os. Młocki Dolne;
 

 

Rejon działania: KP Andrychów - MIEJSCOWOŚCI: Rzyki i Sułkowice Bolęcina;

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 421

Telefon komórkowy: 662 288 686

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.andrychow7@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony