asp. sztab. Kamil Pytel

asp. sztab. Kamil Pytel

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Wieprz ul. Kościelna - rejon parkingu;

Plan działania: przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku publicznego i ciszy nocnej, zaśmiecania oraz popenianych wykroczeń drogowych;

 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości: Wieprz i Nidek;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 048 759

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow10@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony