asp. sztab. Kamil Pytel

asp. sztab. Kamil Pytel

Od 01.03.2024 r. do 15.04.2024 r. zastępstwo pełni asp. sztab. Paweł Kliś tel. 662 285 897

 

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego;

Miejsce: rejon placówki handlowej „Delfin” w Wieprzu przy ul. Centralnej 1a;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Radni miejscowości Wieprz, Sołtys Sołectwa Wieprz;
 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości: Wieprz i Nidek;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 048 759

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow10@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony