asp. sztab. Mateusz Zybek

asp. sztab. Mateusz Zybek

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz gromadzenie się osób bezdomnych zakłócających ład i porządek publiczny;

Miejsce: rejon szalet miejskich w Andrychowie przy ul. Rynek;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Straż Miejska Andrychów, ZGK i Andrychów;

 

Rejon działania: KP Andrychów - ULICE :Floriańska, Garncarska, Graniczna, Krakowska (nieparzyste od nr 1do 81), Legionów, 1-go Maja, Pachla, Pl. Mickiewicza, Rynek, obszar Parku Miejskiego, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Parkowa, , Pod Skarpą, Przyjaźni, Piękna, Rodzinna, Słoneczna, Słowackiego, Wietrznego, Wyzwolenia, Traugutta;

 

Numer pokoju: 20

Telfon stacjonarny: 47 83 27 420

Telefon komórkowwy: 662 288 264

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.andrychow2@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony