asp. sztab. Wojciech Szuba

asp. sztab. Wojciech Szuba

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego dla mieszkańców;

Miejsce: pustostan mieszczący się w Sułkowicach ul. Kościelna rejon posesji 19;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca; Straż Miejska Andrychów, Sołtys Sołectwa Sułkowice;
 

 

Rejon działania: KP Andrychów - W skład rejonu służbowego wchodzą miejscowości: Sułkowice – Łęg, Targanice Górne, Brzezinka Górna;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662  048 116

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mai:Dzielnicowy.andrychow6@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony