asp.sztab. Paweł Kliś

asp. sztab. Paweł Kliś

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa innych osób poza droga publiczną przez osoby poruszające się pojazdami;

Miejsce: parking znajdujący się w rejonie parafii w Roczynach przy ul. Bielskiej 77;

Zakładany cel: podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Straż Miejska Andrychów, Sołtys Sołectwa Roczyny, Radni Gminni z miejscowości Roczyny;
 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości:  Roczyny, Brzezinka Dolna, Tagranice Dolne;

 

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 421

Telefon komórkowy: 662 285 897

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.andrychow9@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony