asp.sztab. Paweł Kliś

asp. sztab. Paweł Kliś

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

Roczyny ul. Szkolna 38 - rejon sklepu "Wizan";

Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się w w/w rejonie, dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu i zaśmiecania;

 

Rejon działania: KP Andrychów - miejscowości:  Roczyny, Brzezinka Dolna, Tagranice Dolne;

 

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 421

Telefon komórkowy: 662 285 897

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail:Dzielnicowy.andrychow9@wadowice.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony