sierż. sztab. Piotr Kasprzycki

sierż. sztab. Piotr Kasprzycki

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń polegających w szczególności na zaśmiecaniu i spożywaniu alkoholu;

Miejsce: przystanki w rejonie galerii „BiG” w Andrychowie (Przystanek Górnica i Przystanek Przemysłowa II);

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz ograniczenie ilości zdarzeń w wspomnianym rejonie;

Działania: systematyczne kontrole w/w rejonu, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z podmiotami poza policyjnymi;

Współpraca: Straż Miejska Andrychów, przedstawiciel galerii „BiG” w Andrychowie;
 

Rejon działania: KP Andrychów - ULICE : Batorego, Biała Droga Brzegi, Krakowska (parzyste od nr 68 do końca), Niecała, Starowiejska, 27-go Stycznia, Szewska, Przemysłowa, Strefowa;

 

Numer pokoju: 22

Telefon stacjonarny: 47 83 27 422

Telefon komórkowy: 662 047 597

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.andrychow3@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony