asp. Krystian Habrzyk

asp. Krystian Habrzyk

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

 

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego;

Miejsce: rejon sklepu „Groszek” – Przytkowice 290A;

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, ograniczenie ilości zdarzeń o 50% w porównaniu kwartalnym;

Działania: kontrole rejonu zagrożonego, utrzymywanie kontaktu ze wskazanymi instytucjami;

Współpraca: Sołtys, Rada Miejskiej Kalwaria Zebrzydowska, Rada Sołecka, właściciel sklepu;
 

 

Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości: Przytkowice, Leńcze, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Podolany;

 

Numer pokoju: 8

Telefon stacjonarny: 47 83 27 459

Telefon komórkowy: 668 012 922

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.kalwaria3@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony