asp. Krystian Habrzyk

asp. Krystian Habrzyk

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

PRZYTKOWICE - rejon posesji nr 563 (sąsiadujący  z Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia);

ZAGROŻENIA: gromadzenie się osób popełniających wykroczenia porządkowe tj. zaśmiecanie miejsca publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym;

 

Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości: Przytkowice, Leńcze, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Podolany;

 

Numer pokoju: 8

Telefon stacjonarny: 47 83 27 459

Telefon komórkowy: 668 012 922

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.kalwaria3@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony