mł. asp. Tomasz Kapusta

mł. asp. Tomasz Kapusta

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

BRODY - rejon przysiółku "Pod Capią Górką";

ZAGROŻENIA: bezdomne oraz pozostające bez wymaganego nadzoru psy;

 

Rejon działania: KP Kalwaria Zebrzydowska - miejscowości:  Brody, Bugaj, Zebrzydowice;

 

Numer pokoju: 8

Telefon stacjonarny: 47 83 27 459

Telefon komórkowy: 668 012 904

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.kalwaria2@wadowice.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony