asp. Ryszard Siąkowski - KPP w Wadowicach

asp. Ryszard Siąkowski

asp. Ryszard Siąkowski

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

TOMICE - rejon przejścia dla pieszych przy ul. Floriańskiej;

ZAGROŻENIA: Nieprawidłowe parkowanie / nagminne niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego w zakresie parkowania i postoju pojazdów;

Rejon działania: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Radocza, Tomice;

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 251

Telefon komórkowy: 662 045 352

E-mail: Dzielnicowy.wadowice11@wadowice.policja.gov.pl