asp. Ryszard Siąkowski

asp. Ryszard Siąkowski

Działania priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

RADOCZA - rejon boiska szkolnego Szkoły Podstawowej;

ZAGROŻENIA: gromadzenie się, szczególnie w godzinach wieczorowych w okresie weekendów, osób znajdujących się pod działaniem alkoholu lub też spożywających alkohol. Będąc pod działaniem alkoholu osoby te zanieczyszczają miejsce dostępne dla publiczności oraz dopuszczają się innych wykroczeń o charakterze porządkowym, mogą również zaczepiać osoby przechodzące, czy też zakłócać porządek publiczny i spoczynek nocny. Mogą tam również przebywać osoby posiadające środki odurzające i usiłujące rozprowadzać te substancje wśród przebywającej tam młodzieży;

Rejon działania: KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Radocza, Tomice;

 

Numer pokoju: 21

Telefon stacjonarny: 47 83 27 251

Telefon komórkowy: 662 045 352

Pod podanym numerem telefonu komórkowego dzielnicowy jest dostępny w trakcie pełnienia służby.
Telefon ten nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.
Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu policjantów, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
 

E-mail: Dzielnicowy.wadowice11@wadowice.policja.gov.pl

 

W okresie od 22 listopada 2022r. do 6 grudnia 2022r. zastępstwo pełni asp. sztab. Tomasz Korzeniowski, tel 662 046 059.

 

 

Powrót na górę strony